Naftos perdirbimo įrenginius eksploatuojantys ar įrengiantys darbuotojas

Mokymo programos paskirtis: sudaryti galimybes įgyti profesinės kompetencijas susijusias su naftos perdirbimo ir/ar įrengiamų įrenginių eksploatavimu, naftos perdirbimo įrenginių techninės priežiūros organizavimu, remontu, saugaus darbo organizavimu.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 24 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 4.002

Reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Suderinta: Valstybine energetikos reguliavimo taryba

Metodai: Paskaita, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus