PASTATO ŠILUMOS PUNKTŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO SPECIALISTAI, DARBININKAI

Mokymo programos tikslas: suteikti besimokantiems žinias, kurios būtinos laikant egzaminus sertifikavimo įstaigoje, teisėms eksploatuoti pastato šilumos punktus ir karšto vandens sistemas.

Mokymo programa skirta: rengti asmenis, kurie eksploatuoja pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas.

Mokytis gali: ne jaunesni, kaip 18 metų asmenys.

Mokymosi trukmė: 32 val.

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

 

Išsamesnė informacija:

El. paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686