Pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo specialistai, darbininkai

Mokymo programos tikslas: suteikti besimokantiems žinias, kurios būtinos laikant egzaminus sertifikavimo įstaigoje, teisėms eksploatuoti pastato šilumos punktus ir karšto vandens sistemas

Trukmė: 32 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 2.002

Reikalavimai: Ne jaunesnis kaip 18 metų

Suderinta: Valstybine energetikos reguliavimo taryba

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus