Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro

Mokymo programos tikslas: suteikti reikalingų žinių apie pavojingų medžiagų, tame tarpe ir naftos bei jos produktų talpyklų įrengimo ir saugios eksploatacijos taisykles, remonto ir rekonstrukcijos leidimų išdavimo tvarką, registravimo sąlygas. Taip pat supažindinti pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistrus su technine dokumentacija, norminiais aktais darbų saugos reikalavimais eksploatuojant pavojingų medžiagų talpyklų rezervuarus, avarijų ir nelaimingų atsitikimų tyrimu ir apskaita.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 24 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 2.015

Reikalavimai: Aukštasis ar aukštesnysis techninis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Suderinta: Valstybine energetikos reguliavimo taryba

Metodai: Paskaita, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus