PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ TALPYKLŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO

Mokymo programos tikslas: suteikti reikalingų žinių apie pavojingų medžiagų, tame tarpe ir naftos bei jos produktų talpyklų įrengimo ir saugios eksploatacijos taisykles, remonto ir rekonstrukcijos leidimų išdavimo tvarką, registravimo sąlygas. Taip pat supažindinti pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistrus su technine dokumentacija, norminiais aktais darbų saugos reikalavimais eksploatuojant pavojingų medžiagų talpyklų rezervuarus, avarijų ir nelaimingų atsitikimų tyrimu ir apskaita.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys aukštesnįjį arba aukštąjį techninį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 24 val. 

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

 

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686