Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro

Mokymo programos tikslas: parengti darbuotoją, kuris žinotų pavojingų medžiagų vamzdynų konstrukciją, jų veikimo principą, gebėtų vykdyti pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūra, vadovaudamasis teisės aktų ir įrenginių gamintojų naudojimosi instrukcijų reikalavimais

Trukmė: 24 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 2.016

Reikalavimai: Inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities aukštesnysis arba aukštasis koleginis technologijos mokslų srities išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Suderinta: Suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba

Metodai: Paskaita, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Online
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus