PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ VAMZDYNŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO

Mokymo programos tikslas: parengti darbuotoją, kuris žinotų pavojingų medžiagų vamzdynų konstrukciją, jų veikimo principą, gebėtų vykdyti pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūra, vadovaudamasis teisės aktų ir įrenginių gamintojų naudojimosi instrukcijų reikalavimais.

Mokytis gali: ne jaunesni, kaip 18 metų asmenys, turintys inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities aukštesnįjį arba technologijos mokslų srities aukštąjį koleginį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 24 val.

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

 

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686