Savivaldybių administracinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinė civilinės saugos

Mokymo programos tikslas: mokyti savivaldybių administracijų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius.

Mokymo programoje aptariamos temos:

 1. Civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai ir teisiniai pagrindai;
 2. Gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai pavojai, jų priežastys ir galimi padariniai;
 3. Saugus elgesys ir veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;
 4. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimas ir įgyvendinimas;
 5. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės;
 6. Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai;
 7. Gyventojų evakavimo organizavimas;
 8. Savivaldybės parengties ekstremaliosioms situacijoms organizavimas.
 9. Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 2 val.

Egzaminas: NE

Programos kodas: 5.026

Reikalavimai: Ne jaunesnis kaip 18 metų

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija

Mokymosi tipai:

 • Nuotolinis
 • Kontaktinis

Registracija į mokymus