Slėginių indų operatorius

Mokymo programos tikslas: parengti slėginių indų operatorių, kuris žinotų darbuotojų saugos ir sveikatos bendruosius reikalavimus, reikalavimus slėginiams indams, indų konstrukcijas, atskirose pramonės šakose naudojamų indų konstrukcinius ypatumus, slėginiuose induose naudojamą armatūrą, kontrolės ir matavimo prietaisus, saugos įtaisus, indų montavimo, priežiūros tvarką, slėginių indų darbo sutrikimus, jų šalinimo galimybes ir būdus.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 32 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 2.009

Reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Suderinta: Valstybine energetikos reguliavimo taryba

Metodai: Teorija, Konsultacija, Praktinis mokymasis

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Nuotolinis savarankiškai
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus