SLĖGINIŲ INDŲ OPERATORIUS

Mokymo programos tikslas – parengti slėginių indų operatorių, kuris žinotų darbuotojų saugos ir sveikatos bendruosius reikalavimus, reikalavimus slėginiams indams, indų konstrukcijas, atskirose pramonės šakose naudojamų indų konstrukcinius ypatumus, slėginiuose induose naudojamą armatūrą, kontrolės ir matavimo prietaisus, saugos įtaisus, indų montavimo, priežiūros tvarką, slėginių indų darbo sutrikimus, jų šalinimo galimybes ir būdus.

Mokytis gali: ne jaunesni, kaip 18 metų asmenys. Minimalus išsilavinimas -pagrindinis.

Mokymosi trukmė: 32 val.

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686