Slėginių vamzdynų eksploatavimo operatoriaus

Mokymo programos tikslas: parengti slėginių vamzdynų eksploatavimo operatorių, kuris žinotų slėginių vamzdynų konstrukciją, jų veikimo principą, priežiūrai keliamus reikalavimus, mokėtų juos saugiai valdyti ir naudoti, vadovaudamasis teisės aktų ir įrenginių gamintojų  naudojimo instrukcijų reikalavimais.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 32 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 2.018

Reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Suderinta: Valstybine energetikos reguliavimo taryba

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus