SLĖGINIŲ VAMZDYNŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO

Mokymo programos tikslas: parengti slėginių vamzdynų priežiūros meistrą, kuris išmanytų slėginių vamzdynų konstrukciją, jų veikimo principą, priežiūrą, mokėtų juos saugiai valdyti ir naudoti, vadovaudamasis teisės aktų ir įrenginių gamintojų naudojimo instrukcijų reikalavimais.

Mokytis gali: ne jaunesni, kaip 18 metų asmenys, turintys inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities aukštesnįjį arba technologijos mokslų srities aukštąjį koleginį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 24 val.

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

 

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686