Smurto prevencija įmonėje

Darbdavio pareiga organizuoti visiems įmonės darbuotojams mokymus apie smurto ir priekabiavimo pavojus, prevencijos priemones, darbuotojų teises ir pareigas smurto ir priekabiavimo srityje.

Kiekvienas darbdavys privalo sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar darbuotojų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į darbuotojo ar darbuotojų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar darbuotojų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį (DK 30 straipsnio 1 dalis).

Vadovaujantis DK 30 straipsnio 3 dalies reikalavimais darbdavys privalo imtis visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą ar priekabiavimą, suteikti.

Mokymo programoje aptariamos temos:
 1. Psichosocialinė rizika ir jos sukeliamos pasekmės psichinei ir fizinei darbuotojų sveikatai;
 2. Teisės aktų reikalavimai įpareigojantys darbdavius sudaryti įmonėje darbo sąlygas be smurto ir priekabiavimo;
 3. Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinamas;
 4. Mobingas ir stigmatizavimas darbe;
 5. Verbalinės ir/ar neverbalinės smurto ir priekabiavimo pasireiškimo formos;
 6. Autokratinis, demokratinis ir liberalusis vadovavimas privalumai ir trūkumai;
 7. Vertikali ir horizontali smurto ir priekabiavimo kryptys;
 8. Darbuotojų atstovų vaidmuo dėl smurto ir priekabiavimo prevencijos;
 9. Smurto ir priekabiavimo prevencijos komisijos įmonėje.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 2 val.

Egzaminas: NE

Programos kodas: 5.003

Metodai: Paskaita, Teorija, Konsultacija

Mokymosi tipai:

 • Nuotolinis
 • Kontaktinis