H2 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas

Mokymo programoje aptariamos temos:

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys suaugusių asmenų socialinės globos organizavimo bendruosius sveikatos saugos reikalavimus;
  2. Teritorijos, patalpų įrengimo, apšvietimo, mikroklimato, triukšmo, vėdinimo, vandens tiekimo reikalavimai;
  3. Patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūra;
  4. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija;
  5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas;
  6. Maitinimo organizavimas;
  7. Paslaugų gavėjų asmens higiena, aprūpinimas lovos skalbiniais, rankšluosčiais, drabužiais.

Pažymėjimas galioja neterminuotai.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 6 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 5.021.4.

Reikalavimai: Ne jaunesnis kaip 18 metų

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija, Praktinis mokymasis, Higienos įgūdžių formavimas praktiniuose užsiėmimuose

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus