Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo

Mokymo programos tikslas: parengti darbuotoją, sugebantį saugiai vadovauti darbams, vykdomiems šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose. Organizuoti padidinto pavojaus darbų atlikimą, lokalizuoti ir likviduoti avarines situacijas, atlikti profilaktinius darbus.

Mokymo programa skirta: rengti asmenims, kurių darbo pobūdis susijęs su vadovavimu darbams, atliekamiems požeminiuose statiniuose, rezervuaruose, uždarose talpyklose, gebančiais organizuoti šiuos darbus saugiai, žinančiais kaip dirbti padidintos rizikos sąlygomis.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 8 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 6.006

Reikalavimai: Ne jaunesnis kaip 18 metų, Aukštasis išsilavinimas

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus