Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos

Mokymo programos paskirtis: supažindinti valstybės tarnautojus ir darbuotojus su galimomis gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais objektui ir atskiriems darbo barams, gaisrine įranga, valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Mokymo programoje aptariamos temos:

  1. Medžiagų degumas. Pagrindinės gaisrų priežastys;
  2. Pagrindiniai priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai objektui ir atskiriems darbo barams;
  3. Gaisrinė įranga ir jos naudojimo ypatumai;
  4. Veiksmai kilus gaisrui;
  5. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 3 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 5.023

Reikalavimai: Ne jaunesnis kaip 18 metų

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija, Praktinis mokymasis

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Nuotolinis savarankiškai
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus