Darbų saugos auditas

Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą darbdavys privalo darbuotojui sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

Norėdami sumažinti jūsų rūpesčius, siūlome:

  • Vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėje;
  • Parengiame įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos, bei gaisrinės saugos norminius dokumentus;
  • Esant poreikiui dalyvaujame tiriant nelaimingus atsitikimus ir profesines ligas;
  • Konsultuojame visais su darbuotojų, bei gaisrine sauga ir sveikata susijusiais klausimais;
  • Atliekame įmonės auditą ir pateikiame išvadas;
  • Instruktuojame darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos, bei gaisrinės saugos klausimais;
  • Pagal atliekamus darbus ir galiojančių teisės aktų reikalavimus organizuojame mokymus darbuotojams numatytu periodiškumu;
  • Organizuojame/administruojame periodinius darbuotojų sveikatos tikrinimus ir parengiame/atnaujiname su jais susijusius dokumentus;
  • Parengiame/atnaujiname visą gaisrinės saugos dokumentaciją, numatytu periodiškumu organizuojame darbuotojų mokymus;
  • Teikiame papildomas konsultacijas.

 

Išsamesnė informacija:

El.paštu: info@mokymuenergija.lt

Tel.Nr. +370 636 56686