Administracinio pastato gaisrinės saugos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendroji dalis.
  2. Teritorijos, pastato ar patalpų priežiūra.
  3. Elektros įrenginiai, apsauga nuo žaibo ir statinio elektros krūvio.
  4. Gaisro gesinimo organizavimas.
  5. Patalpų uždarymo pasibaigus darbui tvarka.

 

Pastaba. Ši instrukcija yra pagalbinė priemonė rengiant saugos instrukciją. Ją būtina papildyti konkrečios darbo vietos duomenimis (rizikos veiksniais, apsisaugojimo nuo jų būdais ir kt.) ir išbraukti nereikalingus punktus, nekeičiant bendros instrukcijos struktūros.