Autoremonto įmonės gaisrinės saugos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendrieji reikalavimai.
  2. Teritorijos priežiūra.
  3. Gaisrinės saugos reikalavimai autoremonto ir techninio aptarnavimo patalpose.
  4. Gaisrinės saugos reikalavimai atliekant darbus su ugnimi.
  5. Elektros įrenginių eksploatavimas.
  6. Patalpų uždarymo tvarka baigus darbą.
  7. Gaisro gesinimo įrenginiai ir priemonės.
  8. Gaisro gesinimo organizavimas.

 

Pastaba. Ši instrukcija yra pagalbinė priemonė rengiant saugos instrukciją. Ją būtina papildyti konkrečios darbo vietos duomenimis (rizikos veiksniais, apsisaugojimo nuo jų būdais ir kt.) ir išbraukti nereikalingus punktus, nekeičiant bendros instrukcijos struktūros.