Civilinės saugos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

 1. Bendroji dalis.
 2. Ekstremalios situacijos.
 3. Įmonės darbuotojų perspėjimas ir informavimas.
 4. Civilinės saugos signalai.
 5. Įmonės darbuotojų apsaugos priemonės.
 6. Radioaktyvios taršos atvejai.
 7. Pavojingų meteorologinių ir hirologinių reiškinių atvejai.
 8. Teritorijos taršos pavojingosiomis medžiagomis atvejai.
 9. Gaisrų atvejai.
 10. Žemės drebėjimas.
 11. Kitos ekstremalios situacijos.
 12. Evakuacijos tvarka.
 13. Asmens, atsakingo už cilininę saugą, funkcijos įvykus ekstremaliai situacijai.

 

Pastaba. Ši instrukcija yra pagalbinė priemonė rengiant saugos ir sveikatos instrukciją. Ją būtina papildyti konkrečios darbo vietos duomenimis (rizikos veiksniais, apsisaugojimo nuo jų būdais ir kt.) ir išbraukti nereikalingus punktus, nekeičiant bendros instrukcijos struktūros.