Darbuotojas, dirbantis potencialiai sprogioje aplinkoje saugos ir sveikatos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendrosios nuostatos.
  2. Dėstomoji dalis.
  3. Baigiamosios nuostatos.
  4. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.

 

Pastaba. Ši instrukcija yra pagalbinė priemonė rengiant saugos ir sveikatos instrukciją. Ją būtina papildyti konkrečios darbo vietos duomenimis (rizikos veiksniais, apsisaugojimo nuo jų būdais ir kt.) ir išbraukti nereikalingus punktus, nekeičiant bendros instrukcijos struktūros.