Darbuotojas, dirbantis potencialiai sprogioje aplinkoje saugos ir sveikatos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendrosios nuostatos
  2. Dėstomoji dalis
  3. Baigiamosios nuostatos
  4. Darbuotojo veiksmai baigus darbą