Darbuotojo, dirbančiojo su kampiniu šlifuokliu saugos ir sveikatos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendroji dalis
  2. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio
  3. Darbuotojo veiksmai dirbant su kampiniu šlifuokliu
  4. Variklio apsaugos ir apsisukimų reguliavimo elektronika
  5. Darbo su kampiniu šlifuokliu technolohiniai sprendimai
  6. Darbuotojo veiksmai avariniai (ypatingais) atvejais
  7. Darbuotojo veiksmai baigus darbą