Darbuotojo pilančio kurą į savaeigių mašinų bakus saugos ir sveikatos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendroji dalis.
  2. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią.
  3. Bendrieji darbų atlikimo reikalavimai.
  4. Saugus darbuotojų su benzinu ir dyzelinu.
  5. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais.
  6. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.

 

Pastaba. Ši instrukcija yra pagalbinė priemonė rengiant saugos ir sveikatos instrukciją. Ją būtina papildyti konkrečios darbo vietos duomenimis (rizikos veiksniais, apsisaugojimo nuo jų būdais ir kt.) ir išbraukti nereikalingus punktus, nekeičiant bendros instrukcijos struktūros.