Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbų technologinė instrukcija

84,70 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Naudojami terminai ir sutrumpinimai.
  2. Bendroji dalis.
  3. Brigados sudėtis (minimalus darbų atlikimui reikalingų darbuotojų skaičius).
  4. Apsaugos priemonės, įrenginiai, prietaisai, įrankiai ir medžiagos naudojamos technologinio proceso metu.
  5. Technologinio proceso aprašymas, eiliškumas bei apimtys.
  6. Darbuotojų veiksmai nenumatytais atvejais.
  7. Bendri darbų saugos ir gaisrinės saugos reikalavimai.
  8. Normatyviniai dokumentai.

 

Pastaba. Ši instrukcija yra tipinė technologinė instrukcija. Ją galima papildyti konkrečios darbo vietos duomenimis ir/arba išbraukti nereikalingus punktus, nekeičiant bendros instrukcijos struktūros.