Elektros tinklo ir įrenginių iki 35 kV įtampos įrengimo darbų technologinė instrukcija

84,70 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Terminai ir santrumpos.
  2. Bendroji dalis.
  3. Minimalus darbų atlikimui reikalingų darbuotojų skaičius.
  4. Apsaugos priemonės, įrenginiai, prietaisai, įrankiai ir medžiagos naudojamos technologinio proceso metu.
  5. Įrengimo darbų technologinio proceso aprašymas
  6. Darbuotojų veiksmai nenumatytais atvejais.
  7. Bendri darbų saugos ir gaisrinės saugos reikalavimai.
  8. Normatyviniai dokumentai.

 

Pastaba. Ši instrukcija yra tipinė technologinė instrukcija. Ją galima papildyti konkrečios darbo vietos duomenimis ir/arba išbraukti nereikalingus punktus, nekeičiant bendros instrukcijos struktūros.