Geležinkelio (tame tarpe privažiavimo) kelių tiesinimo ir rekonstrukcijos darbai

242,00 

Kategorija:

Aprašymas

TURINYS:

I skyrius. Bendrosios nuostatos

II skyrius. Nuorodos

III skyrius. Pagrindinės sąvokos

IV skyrius. Žymenys ir sutrumpinimai

V skyrius. Žinios apie bendrovę

VI skyrius. Kokybės valdymo sistema

VII skyrius. Darbuotojų sauga ir sveikata

VIII skyrius. Kokybės kontrolė ir geležinkelio priėmimas eksploatavimui

IX skyrius. Paruošiamojo laikotarpio darbų vykdymas

X skyrius. Sankasos įrengimas

XI skyrius. Viršutinės kelio konstrukcijos įrengimas

XII skyrius. Bėgių charakteristika

XIII skyrius. Naudoti geležinkelio bėgiai, remontuoti ir suvirinti naudoti bėgiai

XIV skyrius. Statybos – montavimo darbų vykdymas eksploatuojamuose geležinkeliuose

XV skyrius. Darbų vykdymo ypatumai įrengiant įmonių privažiuojamuosius kelius

XVI skyrius. Darbų technologija tiesiant besandūrį kelią

XVII skyrius. Besandūrio kelio priežiūra ir remontas

XVIII skyrius. Kelių priežiūra

XIX skyrius. Kelio remontas

XX skyrius. Darbinio traukinių eismo organizavimas

XXI skyrius. Baigiamosios nuostatos