Įvadinė (bendra) darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Pavojai ar rizika, kurie egzistuoja įmonėje ir su kuriais gali susidurti darbuotojas.
  2. Darbdavio pareigos ir teisės garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.
  3. Darbuotojų teisės ir pareigos atliekant darbo sutartimi sulygtą darbą.
  4. Darbuotojo pareigos ir veiksmai, įvykus nelaimingam atsitikimui darbo metu, avarijai, incidentui, kilus gaisrui.
  5. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje.
  6. Evakuacijos keliai, priešgaisrinės ir pirmosios pagalbos priemonės ir jų išdėstymo vietos.
  7. Darbuotojo veiksmai darbo metu už įmonės ribų.
  8. Kiti darbuotojui aktualūs su darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje susiję klausimai.

 

Pastaba. Ši instrukcija yra pagalbinė priemonė rengiant saugos ir sveikatos instrukciją. Ją būtina papildyti konkrečios darbo vietos duomenimis (rizikos veiksniais, apsisaugojimo nuo jų būdais ir kt.) ir išbraukti nereikalingus punktus, nekeičiant bendros instrukcijos struktūros.