Krovos darbų rankomis saugos ir sveikatos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendroji dalis.
  2. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžia.
  3. Bendrieji darbų atlikimo reikalavimai.
  4. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio.
  5. Rizikos veiksnių sumažinimas.
  6. Darbuotojo veiksmai darbo metu.
  7. Mokymai.
  8. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais.
  9. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.

 

Pastaba. Ši instrukcija yra pagalbinė priemonė rengiant saugos ir sveikatos instrukciją. Ją būtina papildyti konkrečios darbo vietos duomenimis (rizikos veiksniais, apsisaugojimo nuo jų būdais ir kt.) ir išbraukti nereikalingus punktus, nekeičiant bendros instrukcijos struktūros.