Metalinių konstrukcijų montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendroji dalis
  2. Pavojingi, kenksmingi ir kiti montuotojo darbo rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės
  3. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią
  4. Darbuotojo veiksmai darbo metu
  5. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais
  6. Darbuotojo veiksmai baigus darbą