Pastolių įrengimo (pastatymo), išbandymo, naudojimo ir priežiūros saugos ir sveikatos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendrosios nuostatos.
  2. Bendrieji reikalavimai.
  3. Pastolių parinkimas.
  4. Pastolių klasės.
  5. Pastolių naudojimo dokumentacija.
  6. Pastolių pastatymas ir naudojimas.
  7. Pastolių apskaita, tikrinimas ir apžiūra.
  8. Darbuotojų, dirbančių su pastoliais mokymas.
  9. Baigiamosios nuostatos.

 

Pastaba. Ši instrukcija yra pagalbinė priemonė rengiant saugos ir sveikatos instrukciją. Ją būtina papildyti konkrečios darbo vietos duomenimis (rizikos veiksniais, apsisaugojimo nuo jų būdais ir kt.) ir išbraukti nereikalingus punktus, nekeičiant bendros instrukcijos struktūros.