Šilumos ir garo tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo darbai

121,00 

Kategorija:

Aprašymas

TURINYS:

I skyrius. Bendrosios nuotatos   

II skyrius. Nuorodos       

III skyrius. Pagrindinės sąvokos 

IV skyrius. Žymenys ir sutrumpinimai      

V skyrius. Kokybės valdymo sistema       

VI skyrius. Darbuotojų sauga ir sveikata 

VII skyrius. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų projektavimas ir statyba        

VIII skyrius. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų Frengimas ir eksploatavimas

IX skyrius. Baigiamosios nuostatos