Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbų instrukcija

50,00 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

 1. Bendroji dalis
 2. Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų elektros įrenginiai
 3. Įvadiniai įrenginiai, skirstomosios spintos ir skydeliai
 4. Pastatų elektros inžinerinės sistemos
 5. Vidaus elektros įrenginiai
 6. Saugos priemonės
 7. Žiūrovinių objektų ir specialiosios paskirties patalpų elektros įrenginiai
 8. Elektrinis apšvietimas
 9. Galios elektros įrenginiai
 10. Pastatų elektros inžinerinės sistemos
 11. Saugos priemonės
 12. Vonios ir dušo patalpų elektros įrenginiai
 13. Plaukymo baseinų elektros įrenginiai
 14. Pirčių (saunų) elektros įrenginiai
 15. Elektros įranga sprogioje aplinkoje
 16. Sprogusiųjų mišinių klasifikavimas
 17. Įrangos, skirtos naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, žymėjimas
 18. Vietų, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, klasifikavimas
 19. Elektros įrangos parinkimo sprogiose zonose bendrieji reikalavimai
 20. Elektros mašinos
 21. Transformatorinės, skirstyklos ir kompensatoriai
 22. Elektros aparatai, matavimo prietaisai ir relės
 23. Sprogiųjų zonų elektros inžinerinės sistemos
 24. Įžeminimai
 25. Darbo ir gaisrinė sauga