Įvadinė (bendra) gaisrinės saugos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

 1. Bendrosios nuostatos.
 2. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas gaisrinės saugos klausimais.
 3. Teritorijos priežiūra, bendrieji reikalavimai.
 4. Statiniai ir patalpos. Bendrieji reikalavimai.
 5. Technologiniai procesai ir įrenginiai. Bendrieji reikalavimai.
 6. Medžiagų sandėliavimas.
 7. Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga.
 8. Gesinimo naudojimas.
 9. Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.
 10. Sprogios ir gaisringos medžiagos.
 11. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui.
 12. Patalpų uždarymo tvarka baigus darbą.
 13. Baigiamosios nuostatos.

 

Pastaba. Ši instrukcija yra pagalbinė priemonė rengiant saugos instrukciją. Ją būtina papildyti konkrečios darbo vietos duomenimis (rizikos veiksniais, apsisaugojimo nuo jų būdais ir kt.) ir išbraukti nereikalingus punktus, nekeičiant bendros instrukcijos struktūros.