Įvadinė (bendra) gaisrinės saugos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas gaisrinės saugos klausimais
 3. Teritorijos priežiūra, bendrieji reikalavimai
 4. Statiniai ir patalpos. Bendrieji reikalavimai
 5. Technologiniai procesai ir įrenginiai. Bendrieji reikalavimai
 6. Medžiagų sandėliavimas
 7. Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga
 8. Gesinimo naudojimas
 9. Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų 
 10. Sprogios ir gaisringos medžiagos
 11. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui
 12. Patalpų uždarymo tvarka baigus darbą
 13. Baigiamosios nuostatos