Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis saugos ir sveikatos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendroji dalis.
  2. Bendrieji reikalavimai asmeninėms apsaugos priemonėms.
  3. Asmeninių apsaugos priemonių parinkimas.
  4. Trumpa informacija AAP nuo kritimo iš aukščio naudojimui.
  5. AAP nuo kritimo iš aukščio parinkimas ir naudojimas.

 

Pastaba. Ši instrukcija yra pagalbinė priemonė rengiant saugos ir sveikatos instrukciją. Ją būtina papildyti konkrečios darbo vietos duomenimis (rizikos veiksniais, apsisaugojimo nuo jų būdais ir kt.) ir išbraukti nereikalingus punktus, nekeičiant bendros instrukcijos struktūros.