Darbuotojui atliekančiam vamzdynų ir technologinių įrenginių izoliavimo darbus (izoliuotojas) saugos ir sveikatos instrukcija

7,00 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendroji dalis
  2. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio
  3. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią
  4. Darbuotojo veiksmai darbo metu
  5. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais
  6. Darbuotojo veiksmai baigus darbą