Degalinės gaisrinės saugos instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendroji dalis.
  2. Teritotijos, pastatų ir patalpų priežiūros reikalavimai.
  3. Ugnies darbai.
  4. Gaisro gesinimo įrenginiai ir priemonės.

 

Pastaba. Ši instrukcija yra pagalbinė priemonė rengiant saugos instrukciją. Ją būtina papildyti konkrečios darbo vietos duomenimis (rizikos veiksniais, apsisaugojimo nuo jų būdais ir kt.) ir išbraukti nereikalingus punktus, nekeičiant bendros instrukcijos struktūros.