Galimų avarijų ar jų pasekmių likvidavimo instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendroji dalis.
  2. Veiksmai kilus gaisrui.
  3. Veiksmai išsiliejus pavojingoms medžiagoms (naftos produktams, pavojingoms cheminėms medžiagoms).
  4. Veiksmai pažeidus inžinerines komunikacijas (vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ar šalinimo, elektros gamybos ar perdavimo sistemas).
  5. Veiksmai statinių, žemių ar naudojamų įrenginių griūties atveju (sugriuvus statiniui ar atskiroms jo konstrukcijoms, užgriuvus žemėm ar kitom medžiagom (įvykus nuošliaužai), nuvirtus įrenginiams ar mechanizmams).
  6. Veiksmai dujinio suvirinimo metu.
  7. Veiksmai dujų nuotėkio atveju (įvykus avarijai dujų tiekimo/laikymo sistemose).

 

Pastaba. Ši instrukcija yra pagalbinė priemonė rengiant saugos ir sveikatos instrukciją. Ją būtina papildyti konkrečios darbo vietos duomenimis (rizikos veiksniais, apsisaugojimo nuo jų būdais ir kt.) ir išbraukti nereikalingus punktus, nekeičiant bendros instrukcijos struktūros.