Galimų avarijų ar jų pasekmių likvidavimo instrukcija

8,47 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendroji dalis
  2. Veiksmai kilus gaisrui
  3. Veiksmai išsiliejus pavojingoms medžiagoms (naftos produktams, pavojingoms cheminėmis medžiagomis)
  4. Veiksmai pažeidus inžinerines komunikacijas (vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ar šalinimo, elektros gamybos ar perdavimo sistemas
  5. Veiksmai statinių, žemių ar naudojamų įrenginių griūties atveju (sugriuvus statiniui ar atskiroms jo konstrukcijoms, užgriuvus žemėm ar kitom medžiagom (įvykus nuošliaužai), nuvirtus įrenginiams ar mechanizmams)
  6. Veiksmai dujinio suvirinimo metu
  7. Veiksmai dujų nuotėkio atveju (įvykus avarijai dujų tiekimo/laikymo sistemose)