Gatvių tiesinimo ir taisymo darbai

181,50 

Kategorija:

Aprašymas

TURINYS:

I skyrius. Bendrosios nuostatos 

II skyrius. Nuorodos       

III skyrius. Pagrindinės sąvokos 

IV skyrius. Žymenys ir sutrumpinimai

V skyrius. Žinios apie bendrovę 

VI skyrius. Kokybės valdymo sistema      

VII skyrius. Darbuotojų sauga ir sveikata

VIII skyrius. Baigiamosios nuostatos