Kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai

90,75 

Kategorija:

Aprašymas

TURINYS:

I skyrius. Bendrosios nuostatos

II skyrius. Nuorodos

III skyrius. Pagrindinės sąvokos

IV skyrius. Žymenys ir santrumpos

V skyrius. Bendroji dalis

VI skyrius. Kultūros paveldo tvarkomieji statybos darbai

VII skyrius. Baigiamosios nuostatos