Hidrotechnines statybos darbai

181,50 

Kategorija:

Aprašymas

TURINYS:

I skyrius. Bendrosios nuostatos

II skyrius. Nuorodos

III skyrius. Santrumpos

IV skyrius. Žinios apie bendrove

V skyrius. Kokybės valdymo sistema

VI skyrius. Darbuotojų sauga ir sveikata

VII skyrius. Pagrindinės sąvokos

VIII skyrius. Žemiu užtvankos

IX skyrius. Betoninės užtvankos ant neuoliniu pagrindu

X skyrius. Vamzdinės vandens pralaidos hidromazguose

XI skyrius. Hidroelektrines

XII skyrius. Jūrų hidrotechnikos statiniai

XIII skyrius. Kanalai, grioviai, ju hidrotechnikos statiniai

XIV skyrius. Žuvininkystės ūkių hidrotechnikos statiniai

XV skyrius. Upių vagotvarkos statiniai

XVI skyrius. Žuvų pralaidos

XVII skyrius. Uždoriai ir jų valdymo įranga

XVIII skyrius. Specialus darbai hidrotechnineje statyboje

XIX skyrius. Statybos darbai greta esamu statiniu

XX skyrius. Klojiniai

XXI skyrius. Betoniniu ir gelžbetoniniu hidrotechnikos statiniu gedimai ir remontas

XXII skyrius. Darbuotojų sauga ir sveikata hidrotechninės statybos darbuose

XXIII skyrius. Baigiamosios nuostatos