Elektros energetika

Elektros energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Galios kabelių saugaus pradūrimo (prašovimo) technologijų taikymas

Propano – butano dujų naudojimas elektromontavimo darbuose

Šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo ir tikrinimo darbai

Avarinės elektros stoties dyzelių operatorius

Asmuo, atsakingas už vartotojų elektros ūkį

Elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti elektros įrenginių 110 – 400 kV įtampos, operatyvinio remonto darbuotojo teises

0,4 – 10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises (įskaitant 10 kV žiedinį tinklą)

0,4 – 10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises (išskyrus 10 kV žiedinį tinklą)

Elektros įrenginių relinę apsaugą, automatiką, valdymo ir teleinformacines sistemas eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojas

Elektros įrenginių ir jų eksploatavimo elektrotechnikos darbuotojo elektros įrenginiuose iki 1000 V

0,4 – 10 kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais, oro linijų laidų su apvalkalu ir oro kabelių linijų elektromontuotojų

Darbų vykdymo esant įtampai žemosios įtampos elektros įrenginiuose technologijos

Vartotojų žemos įtampos elektros kabelių movų montuotojų

Elektros instaliacijos ir įrenginių izoliacijos bei įžeminimo varžų matuotojų

Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijos

Elektros įrenginių ir kabelių izoliacijos bandymų bei matavimų paaukštinta įtampa

Elektros įrenginių ir jų eksploatavimo elektrotechnikos darbuotojo, kuriems suteikiamos apsaugos nuo elektros kategorijos darbams elektros įrenginiuose iki 400 kV

Elektros įrenginių ir jų eksploatavimo elektrotechnikos darbuotojo, kuriems suteikiamos apsaugos nuo elektros kategorijos darbams elektros įrenginiuose iki 110 kV

Elektros įrenginių ir jų eksploatavimo elektrotechnikos darbuotojo, kuriems suteikiamos apsaugos nuo elektros kategorijos darbams elektros įrenginiuose iki 35 kV

Elektros įrenginių ir jų eksploatavimo elektrotechnikos darbuotojo, kuriems suteikiamos apsaugos nuo elektros kategorijos darbams elektros įrenginiuose iki 10 kV