Elektros energetika

ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO ĮMONIŲ PERSONALAS, SIEKIANTIS GAUTI ELEKTROS ĮRENGINIŲ 110- 400 KV ĮTAMPOS, OPERATYVINIO-REMONTO DARBUOTOJO TEISES

0,4 – 10 KV ĮTAMPOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO ĮMONIŲ PERSONALAS, SIEKIANTIS GAUTI OPERATYVINIO REMONTO PERSONALO TEISES (ĮSKAITANT 10 KV ŽIEDINĮ TINKLĄ)

0,4 – 10 KV ĮTAMPOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO ĮMONIŲ PERSONALAS, SIEKIANTIS GAUTI OPERATYVINIO REMONTO PERSONALO TEISES (IŠSKYRUS 10 KV ŽIEDINĮ TINKLĄ)

ELEKTROS ĮRENGINIŲ RELINĘ APSAUGĄ, AUTOMATIKĄ, VALDYMO IR TELEINFORMACINES SISTEMAS EKSPLOATUOJANTIS ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJAS

AVARINĖS ELEKTROS STOTIES DYZELIŲ OPERATORIUS

DARBŲ VYKDYMO ESANT ĮTAMPAI ŽEMOSIOS ĮTAMPOS ELEKTROS ĮRENGINIUOSE TECHNOLOGIJOS

VARTOTOJŲ ŽEMOS ĮTAMPOS ELEKTROS KABELIŲ MOVŲ MONTUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO IR ATESTAVIMO PROGRAMA

0,4-10 kV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ NEIZOLIUOTAIS LAIDAIS, ORO LINIJŲ LAIDŲ SU APVALKALU IR ORO KABELIŲ LINIJŲ ELEKTROMONTUOTOJŲ

ELEKTROS INSTALIACIJOS IR ĮRENGINIŲ IZOLIACIJOS BEI ĮŽEMINIMO VARŽŲ MATUOTOJŲ

IKI 42 kV ĮTAMPOS KABELIŲ KLOJIMO TRANŠĖJOSE IR VAMZDŽIUOSE TECHNOLOGIJOS

ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR KABELIŲ IZOLIACIJOS BANDYMŲ BEI MATAVIMŲ PAAUKŠTINTA ĮTAMPA

ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR JŲ EKSPLOATAVIMO ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJO, KURIEMS SUTEIKIAMOS APSAUGOS NUO ELEKTROS KATEGORIJOS DARBAMS ELEKTROS ĮRENGINIUOSE IKI 400 kV

ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR JŲ EKSPLOATAVIMO ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJO, KURIEMS SUTEIKIAMOS APSAUGOS NUO ELEKTROS KATEGORIJOS DARBAMS ELEKTROS ĮRENGINIUOSE IKI 110 kV

ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR JŲ EKSPLOATAVIMO ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJO, KURIEMS SUTEIKIAMOS APSAUGOS NUO ELEKTROS KATEGORIJOS DARBAMS ELEKTROS ĮRENGINIUOSE IKI 35 kV

ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR JŲ EKSPLOATAVIMO ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJO, KURIEMS SUTEIKIAMOS APSAUGOS NUO ELEKTROS KATEGORIJOS DARBAMS ELEKTROS ĮRENGINIUOSE IKI 10 kV

ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR JŲ EKSPLOATAVIMO ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJO ELEKTROS ĮRENGINIUOSE IKI 1000 V

ŠVIESOLAIDŽIO KLOJIMAS, MONTAVIMAS IR TIKRINIMAS