Darbuotojų sauga ir sveikata

Smurto prevencija įmonėje

Turizmo renginių vadovų saugos ir sveikatos klausimais

Pardavimų vadybininkas – pameistrys

Darbuotojų saugos ir sveikatos kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Padalinio vadovas

Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis medžiagomis ir preparatais

Aukštalipio darbų vadovo

Darbuotojų, atliekančių krovos darbus rankomis

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II – III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II – III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II – III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbuotojas, dirbantis aukštalipio darbus