Darbų sauga

PADALINIO VADOVO

MIŠKO RUOŠOS DARBŲ VADOVAS

DARBDAVIO, DARBDAVIUI ATSTOVAUJANČIO ASMENS ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS

DARBDAVIO ĮGALIOTO ASMENS, ATLIEKANČIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS III GRUPĖS EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

DARBDAVIO ĮGALIOTO ASMENS, ATLIEKANČIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS II-III GRUPIŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

DARBDAVIO ĮGALIOTO ASMENS, ATLIEKANČIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS VISŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

DARBDAVIO, DARBDAVIUI ATSTOVAUJANČIO ASMENS, ATLIEKANČIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS III GRUPĖS EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

DARBDAVIO, DARBDAVIUI ATSTOVAUJANČIO AMENS, ATLIEKANČIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS II-III GRUPIŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

DARBDAVIO, DARBDAVIUI ATSTOVAUJANČIO ASMENS, ATLIEKANČIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS VISŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTO, DIRBANČIO III GRUPĖS EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTO, DIRBANČIO II-III GRUPIŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTO, DIRBANČIO VISŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

MEDŽIŲ, KRŪMŲ IR ŠAKŲ PJOVĖJAS APSAUGOS ZONOSE

MEDKIRČIO

KROVINIŲ KABINĖTOJAS (STROPUOTOJAS)

DARBUOTOJŲ, NAUDOJANČIŲ KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS PRIEMONES (SUSLĖGTĄJĮ ORĄ)

PRIVALOMIEJI HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI

MOKYMAI APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI

PRIVALOMIEJI PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAI

GELBĖJIMO DARBAI AUKŠTYJE

DARBŲ, VYKDOMŲ SU CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS IR PREPARATAIS, VADOVO

DARBUOTOJAS, DIRBANTIS SU CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS IR PREPARATAIS

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS VADOVŲ MOKYMAI

AUKŠTALIPIO DARBŲ VADOVO

DARBUOTOJAS, DIRBANTIS AUKŠTALIPIO DARBUS