Energetika

ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO ĮMONIŲ PERSONALAS, SIEKIANTIS GAUTI ELEKTROS ĮRENGINIŲ 110- 400 KV ĮTAMPOS, OPERATYVINIO-REMONTO DARBUOTOJO TEISES

0,4 – 10 KV ĮTAMPOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO ĮMONIŲ PERSONALAS, SIEKIANTIS GAUTI OPERATYVINIO REMONTO PERSONALO TEISES (ĮSKAITANT 10 KV ŽIEDINĮ TINKLĄ)

0,4 – 10 KV ĮTAMPOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO ĮMONIŲ PERSONALAS, SIEKIANTIS GAUTI OPERATYVINIO REMONTO PERSONALO TEISES (IŠSKYRUS 10 KV ŽIEDINĮ TINKLĄ)

NAFTOS PERDIRBIMO ĮRENGINIUS EKSPLOATUOJANTYS AR ĮRENGIANTIS DARBUOTOJAS

DEGIŲJŲ DUJŲ BEI DEGUONIES NAUDOJIMO ŪKINĖMS REIKMĖMS DARBŲ VADOVO

DEGIŲJŲ DUJŲ BEI DEGUONIES NAUDOJIMO ŪKINĖMS REIKMĖMS OPERATORIAUS

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ TALPYKLŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO

VIDUTINIO SLĖGIO KATILŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO

NAFTOS, NAFTOS PRODUKTŲ INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO ENERGETIKOS DARBUOTOJO

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ VAMZDYNŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO

SLĖGINIŲ VAMZDYNŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO

ENERGETINIŲ KATILŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO

ENERGETINIŲ KATILŲ MAŠINISTO

GARO (IKI 0,05 MPA) IR VANDENS ŠILDYMO (IKI 110°C) KATILŲ, KŪRENAMŲ KIETU IR SKYSTU KURU, KŪRIKO

GARO IR KARŠTO VANDENS VAMZDYNŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO

SLĖGINIŲ INDŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO

SLĖGINIŲ INDŲ OPERATORIUS

ELEKTROS ĮRENGINIŲ RELINĘ APSAUGĄ, AUTOMATIKĄ, VALDYMO IR TELEINFORMACINES SISTEMAS EKSPLOATUOJANTIS ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJAS

NAFTOS IR JOS PRODUKTŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO SPRIOGIOJE APLINKOJE DARBO VADOVO

DEGIŲJŲ DUJŲ SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO VADOVO

PASTATO ŠILUMOS PUNKTŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO SPECIALISTAI, DARBININKAI

DEGIŲJŲ DUJŲ SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO ŠALTKALVIO

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ VARTOTOJO DEGIŲJŲ DUJŲ SISTEMOS EKSPLOATAVIMĄ

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ŠILUMOS ŪKĮ

AVARINĖS ELEKTROS STOTIES DYZELIŲ OPERATORIUS

DARBŲ VYKDYMO ESANT ĮTAMPAI ŽEMOSIOS ĮTAMPOS ELEKTROS ĮRENGINIUOSE TECHNOLOGIJOS

VARTOTOJŲ ŽEMOS ĮTAMPOS ELEKTROS KABELIŲ MOVŲ MONTUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO IR ATESTAVIMO PROGRAMA

0,4-10 kV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ NEIZOLIUOTAIS LAIDAIS, ORO LINIJŲ LAIDŲ SU APVALKALU IR ORO KABELIŲ LINIJŲ ELEKTROMONTUOTOJŲ

ELEKTROS INSTALIACIJOS IR ĮRENGINIŲ IZOLIACIJOS BEI ĮŽEMINIMO VARŽŲ MATUOTOJŲ

IKI 42 kV ĮTAMPOS KABELIŲ KLOJIMO TRANŠĖJOSE IR VAMZDŽIUOSE TECHNOLOGIJOS

ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR KABELIŲ IZOLIACIJOS BANDYMŲ BEI MATAVIMŲ PAAUKŠTINTA ĮTAMPA

ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR JŲ EKSPLOATAVIMO ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJO, KURIEMS SUTEIKIAMOS APSAUGOS NUO ELEKTROS KATEGORIJOS DARBAMS ELEKTROS ĮRENGINIUOSE IKI 400 kV

ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR JŲ EKSPLOATAVIMO ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJO, KURIEMS SUTEIKIAMOS APSAUGOS NUO ELEKTROS KATEGORIJOS DARBAMS ELEKTROS ĮRENGINIUOSE IKI 110 kV

ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR JŲ EKSPLOATAVIMO ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJO, KURIEMS SUTEIKIAMOS APSAUGOS NUO ELEKTROS KATEGORIJOS DARBAMS ELEKTROS ĮRENGINIUOSE IKI 35 kV

ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR JŲ EKSPLOATAVIMO ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJO, KURIEMS SUTEIKIAMOS APSAUGOS NUO ELEKTROS KATEGORIJOS DARBAMS ELEKTROS ĮRENGINIUOSE IKI 10 kV

ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR JŲ EKSPLOATAVIMO ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJO ELEKTROS ĮRENGINIUOSE IKI 1000 V

ŠVIESOLAIDŽIO KLOJIMAS, MONTAVIMAS IR TIKRINIMAS